پمپ بتن هوایی 21 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 21 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

21-meter Jack X-Shaving American air concrete pump

دسته بندی محصول: پمپ بتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش
+
-
ناموجود

پمپ بتن دکل 21 متری جک ایکس ، شویینگ، مدل 1991، سیستم ساطوری، پیتیو بزرگ، کنترل فابریک، رنگ دکل فابریک، سوار بر ماشین لیلان، مدل 1353،کارت پمپ ، سیلندر180، پمپ بتن دکل 21 متری شویینگ آمریکا سوار ماشینمشخصات محصول

  • شماره مدل 1991
  • وضعیت New
  • نام تجاری شویینگ آمریکایی
  • تنوع تنوع قدرت
  • دارای قطعات فابریک کمپانی دارای رنگ فابریک
  • دارای پیتیوی فابریک دارای کنترل فابریک
  • بدون شکستگی دکل بشرط بتن

توضیحات محصول

 پمپ بتن هوایی 21 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

21 m Air Jack Concrete Pump American Concrete Pump

پمپ بتن دکل 21 متری شویینگ آمریکا، جک ایکس، مدل پمپ 1991، سیستم هیدرولیک فابریک شویینگ آمریکا، شیر بلوک فابریک شویننگ آمریکا، زیر بندی فابریک شویینگ آمریکا، مجموعه عقب ساطوری فابریک شویینگ آمریکا، کنترل با سیم فابریک شویینگ آمریکا، کنترل فابریک بیسیم شویینگ آمریکا، سیلندر 230شویینگ آمریکا، پیتیو بزرگ، مجموعه عقب ساطوری ، سوار بر ماشین لیلان ، مدل 1353، کارت پمپ، 3 دکل، دکل سالم و بدون شکستگی و نقطه جوش

کمپانی های مطرح در طراحی و تولید پمپ بتن دکل عبارتند از:

پمپ دکل شویینگ آمریکا، پمپ دکل شویینگ اروپا (پمپ دکل شویینگ آلمان)، پمپ دکل توماس آمریکا، پمپ دکل البا آمریکا، پمپ دکل راش آمریکا، پمپ دکل سانی، پمپ دکل زوم لاین، پمپ دکل سیفا، پمپ دکل پوتس مایسر، پمپ دکل بتون استار، پمپ دکل سرماک ایتالیا 

 

 کمپانی شویینگ آمریکا 
American Schwing Company

محصولات پمپ دکل کمپانی شویینگ آمریکا:

1/ پمپ بتن دکل 17 متری آمریکایی 2/ پمپ بتن دکل 21 متری آمریکایی 3/ پمپ بتن دکل 24 متری آمریکایی 4/ پمپ بتن دکل 26 متری آمریکایی 5/ پمپ بتن دکل 28 متری آمریکایی 6/ پمپ بتن دکل 31 متری آمریکایی 7/ پمپ بتن دکل 32 متری آمریکایی 8/ پمپ بتن دکل 34 متری آمریکایی 9/ پمپ بتن دکل 36 متری آمریکایی 10/ پمپ بتن دکل 38 متری آمریکایی 11/ پمپ بتن دکل 39 متری آمریکایی 12/ پمپ بتن دکل 42 متری آمریکایی 13/ پمپ بتن دکل 43 متری آمریکایی 14/ پمپ بتن دکل 47 متری آمریکایی 15/ پمپ بتن دکل 51 متری آمریکایی 16/ پمپ بتن دکل 52 متری آمریکایی 17/ پمپ بتن دکل 55 متری آمریکایی 18/ پمپ بتن دکل 58 متری آمریکایی 19/ پمپ بتن دکل 61 متری آمریکایی 20/ پمپ بتن دکل 65 متری آمریکایی 

مشخصات فنی پمپ های دکل شویینگ آمریکا:

کمپانی شویینگ آمریکا ،اولین و برترین طراح و بزرگترین تولید کننده پمپ بتن دکل یا همان پمپ هوایی آمریکایی، در جهان می باشد. پمپ های بتن هوایی آمریکایی که از لحاظ طول دکل پمپ های آمریکایی، پیتیو بزرگ آمریکایی یا پیتیو کوچک آمریکایی، سیلندر 200 آمریکایی یا سیلندر 220 آمریکایی، یا سیلندر آمریکایی 230 یا سیلندر 250 آمریکایی، جک ایکس آمریکایی یا جک پروانه آمریکایی، کنترل بیسیم آمریکایی یا کنترل باسیم آمریکایی، کنترل فابریک آمریکایی یا کنترل تاوری آمریکایی، مجموعه عقب ساطوری آمریکایی یا مجموعه عقب راک آمریکایی یا مجموعه عقب اس، پمپ بتن تک 80 یا پمپ بتن دوقلو 80 یا پمپ بتن تک 107 یا پمپ بتن دو قلو 107 یا پمپ دو قلوی رینگی، سیستم رادار، سیستمهیدرولیکی شویینگ، شیر بلوک شویینگ، زیر بندی شویینگ آمریکایی، پمپ دکل شویینگ آمریکایی کپسول ازت دار، پمپ دکل شویینگ آمریکایی غیر کپسول ازت دار، مانور پمپ دکل آمریکایی در شهر یا در سوله یا در انبار یا در کوچه های تنگ

کمپانی شویینگ آلمان

German Schwing Company

محصولات پمپ دکل کمپانی شویینگ آلمان:

1/ پمپ بتن دکل 17 متری آلمانی  2/ پمپ بتن دکل 21 مترِی آلمانی  3/ پمپ بتن دکل 24 مترِی آلمانی  4/ پمپ بتن دکل 26 مترِی آلمانی  5/ پمپ بتن دکل 28 مترِی آلمانی  6/ پمپ بتن دکل 31 مترِی آلمانی  7/ پمپ بتن دکل 32 مترِی آلمانی 8/ پمپ بتن دکل 34 مترِی آلمانی  9/ پمپ بتن دکل 36 مترِی آلمانی  10/ پمپ بتن دکل 38 مترِی آلمانی  11/ پمپ بتن دکل 39 مترِی آلمانی  12/ پمپ بتن دکل 42 مترِی آلمانی  13/ پمپ بتن دکل 43 مترِی آلمانی  14/ پمپ بتن دکل 47 مترِی آلمانی  15/ پمپ بتن دکل 51 مترِی آلمانی  16/ پمپ بتن دکل 52 مترِی آلمانی  17/ پمپ بتن دکل 55 مترِی آلمانی  18/ پمپ بتن دکل 58 مترِی آلمانی  19/ پمپ بتن دکل 61 مترِی آلمانی  20/ پمپ بتن دکل 65 مترِی آلمانی 

مشخصات فنی پمپ های دکل شویینگ آلمانی:

کمپانی شویینگ آلمان، دومین  تولید کننده پمپ بتن دکل آلمانی یا همان پمپ هوایی آلمانی، در جهان می باشد.  پمپ های بتن هوایی آلمانی که از لحاظ طول دکلپمپ های آلمانی، پیتیو بزرگ آلمانی یا پیتیو کوچک آلمانی، سیلندر 200 آلمانی یاسیلندر 220 آلمانی، یا سیلندر 230 آلمانی یا سیلندر 250 آلمانی، جک ایکس آلمانی یا جک پروانه آلمانی، کنترل بیسیم آلمانی یا کنترل باسیم آلمانی، کنترل فابریک آلمانی یا کنترل تاوری آلمانی، مجموعه عقب ساطوری آلمانی یا مجموعه عقب راک آلمانی یا مجموعه عقب اس آلمانی، پمپ بتن تک 80 آلمانی یا پمپ بتن دوقلو 80 آلمانی یا پمپ بتن تک 107 آلمانی یا پمپ بتن دو قلو 107 آلمانی یا پمپ دو قلوی رینگی آلمانی، سیستم رادار آلمانی، سیستم هیدرولیکی شویینگ آلمانی، شیر بلوک شویینگ آلمانی، زیر بندی شویینگ آلمانی، پمپ دکل شویینگ آلمانی کپسول ازت دار، پمپ دکل شویینگ آلمانی غیر کپسول ازت دار ، مانور پمپ دکل آلمانی در شهر یا در سوله یا در انبار یا در کوچه های تنگ

کمپانی سرماک 
Sermac Company

محصولات پمپ دکل کمپانی سرماک:

1/ پمپ بتن دکل 4ZR20 متری سرماک  2/ پمپ بتن دکل AZ27 متری سرماک  3/ پمپ بتن دکل 4Z38 متری سرماک  4/ پمپ بتن دکل 5Z33 متری سرماک  5/ پمپ بتن دکل 5Z36 متری سرماک  6/ پمپ بتن دکل 5Z38 متری سرماک 7/ پمپ بتن دکل 5Z42 متری سرماک  8/ پمپ بتن دکل 5RZ46 SUPERLIGHT متری سرماک  9/ پمپ بتن دکل 5RZ51 متری سرماک  10/ پمپ بتن دکل 6RZ56 SUPERLIGHT متری سرماک  11/ پمپ بتن دکل 6RZ61 متری سرماک  12/ پمپ بتن دکل 6RZ65-L متری سرماک  13/ پمپ بتن دکل 6RZ65-X متری سرماک 

مشخصات فنی پمپ های دکل سرماک:

کمپانی سرماک، سومین  تولید کننده پمپ بتن دکل سرماک یا همان پمپ هوایی سرماک، در جهان می باشد.  پمپ های بتن هوایی سرماک که از لحاظ طول دکل سرماک، پیتیو بزرگ فابریک سرماک یا پیتیو کوچک فابریک سرماک، سیلندر فابریک 200 یا سیلندر فابریک 220 ، یا سیلندر فابریک 230 یا سیلندر فابریک 250، جک ایکس سرماک یا جک پروانه سرماک، کنترل بیسیم فابریک سرماک یا کنترل باسیم فابریک سرماک، کنترل فابریک یا کنترل تاوری، مجموعه عقب ساطوری سرماک یا مجموعه عقب راک سرماک یا مجموعه عقب اس سرماک، پمپ بتن تک 80 سرماک یا پمپ بتن دوقلو 80 سرماک یا پمپ بتن تک 107 سرماک یا پمپ بتن دو قلو 107 سرماک یا پمپ دو قلوی رینگی سرماک، پمپ طبقاتی سرماک، سیستم رادار، سیستم هیدرولیکی فابریک سرماک، شیر بلوک فابریک سرماک، زیر بندی فابریک سرماک، پمپ دکل سرماک کپسول ازت دار، پمپ دکل سرماک غیر کپسول ازت دار، قیمت پمپ دکل سرماک، مانور پمپ دکل سرماکدر شهر یا در سوله یا در انبار یا در کوچه های تنگ

کمپانی پوتس مایسر
Putzmeister Company

محصولات پمپ دکل کمپانی زوم لاین:

1/ پمپ بتن دکل M20-4 متری پوتس مایسر  2/ پمپ بتن دکل M24-4 متری پوتس مایسر  3/ پمپ بتن دکل M28-4 متری پوتس مایسر  4/ پمپ بتن دکل BSF 20-4 متری پوتس مایسر  5/ پمپ بتن دکل 20Z-Meter متری پوتس مایسر  6/پمپ بتن دکل M31-5 متری پوتس مایسر  7/ پمپ بتن دکل M36-4 متری پوتس مایسر  8/ پمپ بتن دکل M38-5 متری پوتس مایسر  9/ پمپ بتن دکل BSF 36-4 متری پوتس مایسر  10/ پمپ بتن دکل 31Z-Meter متری پوتس مایسر 11 /پمپ بتن دکل 36Z Meter متری پوتس مایسر  12پمپ بتن دکل 38Z-5-Meter متری پوتس مایسر  13پمپ بتن دکل 38Z-Meter متری پوتس مایسر  14پمپ بتن دکل 39Z-Meter متری پوتس مایسر  15پمپ بتن دکل 32Z-Meter متری پوتس مایسر  16پمپ بتن دکل 40Z-Meter متری پوتس مایسر  17پمپ بتن دکل  42Z-Meterمتری پوتس مایسر  18پمپ بتن دکل M42-5 متری پوتس مایسر  19پمپ بتن دکل M46-5 متری پوتس مایسر  20پمپ بتن دکلM47-5 متری پوتس مایسر21 پمپ بتن دکل 47Z-Meter متری پوتس مایسر  22پمپ بتن دکل 51Z-5Meter متری پوتس مایسر  23پمپ بتن دکل M53-6 متری پوتس مایسر  24پمپ بتن دکل   M54-5متری پوتس مایسر  25پمپ بتن دکل M56-5 متری پوتس مایسر  26پمپ بتن دکل 56Z-Meter متری پوتس مایسر  27پمپ بتن دکل M63-5 متری پوتس مایسر28 پمپ بتن دکل 63Z-Meter متری پوتس مایسر 

مشخصات فنی پمپ های دکل پوتس مایسر:

کمپانی پوتس مایسر، چهارمین  تولید کننده پمپ بتن دکل پوتس مایسر یا همان پمپ هوایی پوتس مایسر ، در جهان می باشد. پمپهای بتن هوایی پوتس مایسر که از لحاظ طول دکل پوتس مایسر ، پیتیو بزرگ فابریک پوتس مایسر یا پیتیو کوچک فابریک پوتس مایسر ، سیلندر فابریک 200 یا سیلندر فابریک 220 ، یا سیلندر فابریک 230 یا سیلندر فابریک 250 ، جک ایکس پوتس مایسر یا جک پروانه پوتس مایسر ، کنترل بیسیم فابریک پوتس مایسر یا کنترل باسیم فابریک پوتس مایسر ،کنترل فابریک یا کنترل تاوری ، مجموعه عقب ساطوری پوتس مایسر یا مجموعه عقب راک پوتس مایسر یا مجموعه عقب اس پوتس مایسر ، پمپ بتن تک 80 پوتس مایسر یا پمپ بتن دوقلو 80 پوتس مایسر یا پمپ بتن تک 107 پوتس مایسر یاپمپ بتن دو قلو 107 پوتس مایسر یا پمپ دو قلوی رینگی پوتس مایسر ، پمپ طبقاتی پوتس مایسر ، سیستم رادار ، سیستم هیدرولیکی فابریک پوتس مایسر ، شیر بلوک فابریک پوتس مایسر ، زیر بندی فابریک پوتس مایسر ، پمپ دکل پوتس مایسر کپسول ازت دار ، پمپ پوتس مایسر غیر کپسول ازت دار ، قیمت پمپ دکل پوتس مایسر ، مانور پمپ دکل پوتس مایسر در شهر یا در سوله یا در انبار یا در کوچه های تنگ

کمپانی سیفا 
Cifa Company

محصولات پمپ دکل کمپانی سیفا:

1/ پمپ بتن دکل K20 متری سیفا  2/ پمپ بتن دکل K24 متری سیفا  3/ پمپ بتن دکل K30 متری سیفا  4/ پمپ بتن دکل K31 متری سیفا  5/ پمپ بتن دکل K35 متری سیفا  6/ پمپ بتن دکل K36 متری سیفا  7/ پمپ بتن دکل K37 متری سیفا 8/ پمپ بتن دکل K38 متری سیفا  9/ پمپ بتن دکل K36 متری سیفا  10/ پمپ بتن دکل K38 متری سیفا  11/ پمپ بتن دکل K40 متری سیفا  12/ پمپ بتن دکل K43 متری سیفا  13/ پمپ بتن دکل K45 متری سیفا  14/ پمپ بتن دکل K47 متری سیفا  15/ پمپ بتن دکل K48 متری سیفا  16/ پمپ بتن دکل K49 متری سیفا  17/ پمپ بتن دکلK52متری سیفا  18/ پمپ بتن دکل K53 متری سیفا  19/ پمپ بتن دکل K55 متری سیفا  20/ پمپ بتن دکل K56 متری سیفا  21/  پمپ بتن دکل K58متری سیفا  22/ پمپ بتن دکل K60 متری سیفا  23/ پمپ بتن دکل K63 متری سیفا  24/ پمپ بتن دکل K67 متری سیفا  25/ پمپ بتن دکل K80 متری سیفا 

مشخصات فنی پمپ های دکل سیفا:

کمپانی سیفا ، پنجمین  تولید کننده پمپ بتن دکل سیفا یا همان پمپ هوایی سیفا، در جهان می باشد.  پمپ های بتن هوایی سیفا که از لحاظ طول دکل سیفا، پیتیو بزرگ فابریک سیفا یا پیتیو کوچک فابریک سیفا، سیلندر فابریک 200 یا سیلندر فابریک 220، یا سیلندر فابریک 230 یا سیلندر فابریک 250، جک ایکس سیفا یا جک پروانه سیفا، کنترل بیسیم فابریک سیفا یا کنترل باسیم فابریک سیفا، کنترل فابریک یا کنترل تاوری، مجموعه عقب ساطوری سیفا یا مجموعه عقب راک سیفا یامجموعه عقب اس سیفا ، پمپ بتن تک 80 سیفا یا پمپ بتن دوقلو 80 سیفا یا پمپ بتن تک 107سیفا یا پمپ بتن دو قلو 107 سیفا یا پمپ دو قلوی رینگی سیفا، پمپ طبقاتی سیفا، سیستم رادار، سیستم هیدرولیکی فابریک سیفا، شیر بلوک فابریک سیف، زیر بندی فابریک سیفا، پمپ دکل سیفا کپسول ازت دار، پمپ دکل سیفا غیر کپسول ازت دار، قیمت پمپ دکل سیفا، مانور پمپ دکل سیفا در شهر یا در سوله یا در انبار یا در کوچه های تنگ

کمپانی سانی 
Sany Company

محصولات پمپ دکل کمپانی سانی:

1/ پمپ بتن دکل DZ30 متری سانی  2/ پمپ بتن دکل HB38 متری سانی  3/ پمپ بتن دکل HB43 متری سانی  4/ پمپ بتن دکل HB45 متری سانی  5/ پمپ بتن دکل HB47 متری سانی  6/ پمپ بتن دکل HB49 متری سانی  7/ پمپ بتن دکل HB53 متری سانی  8/ پمپ بتن دکل HB56 متری سانی  9/ پمپ بتن دکل HP56 متری سانی  10/ پمپ بتن دکل HB62 متری سانی  11/ پمپ بتن دکل HP62 متری سانی 

مشخصات فنی پمپ های دکل سانی:

کمپانی سانی، ششمین  تولید کننده پمپ بتن دکل سانی یا همان پمپ هوایی سانی، در جهان می باشد.  پمپ های بتن هوایی سانی که از لحاظ طول دکل سانی، پیتیو بزرگ فابریک سانی یا پیتیو کوچک فابریک سانی، سیلندر فابریک 200 یا سیلندر فابریک 220، یا سیلندر فابریک 230 یا سیلندر فابریک 250، جک ایکس سانی یا جک پروانه سانی، کنترل بیسیم فابریک سانی یا کنترل باسیم فابریک سانی، کنترل فابریک یا کنترل تاوری، مجموعه عقب ساطوری سانی یا مجموعه عقب راک سانی یا مجموعه عقب اس سانی، پمپ بتن تک 80 سانی یا پمپ بتن دوقلو 80 سانی یا پمپ بتن تک 107 سانی یا پمپ بتن دو قلو 107 سانی یا پمپ دو قلوی رینگی سانی، پمپ طبقاتی سانی، سیستم رادار، سیستم هیدرولیکی فابریک سانی، شیر بلوک فابریک سانی، زیر بندی فابریک سانی، پمپ دکل سانی کپسول ازت دار، پمپ دکل سانی غیر کپسول ازت دار، مانور پمپ دکل سانی در شهر یا در سوله یا در انبار یا در کوچه های تنگ

کمپانی زوم لاین 
Zoom Lion Company

محصولات پمپ دکل کمپانی زوم لاین:

1/ پمپ بتن دکل 23x4z متری زوم لاین  2/ پمپ بتن دکل 34x4z متری زوم لاین  3/ پمپ بتن دکل 36x5z متری زوم لاین  4/ پمپ بتن دکل 38x5rz متری زوم لاین  5/ پمپ بتن دکل 40x5rz متری زوم لاین  6/ پمپ بتن دکل 43x5rz متری زوم لاین  7/ پمپ بتن دکل 49x6rz متری زوم لاین  8/ پمپ بتن دکل 52x6rz متری زوم لاین  9/ پمپ بتن دکل 56x6rz متری زوم لاین  10/ پمپ بتن دکل 63x6rz متری زوم لاین 

مشخصات فنی پمپ های دکل زوم لاین:

کمپانی زوم لاین، هفتمین  تولید کننده پمپ بتن دکل زوم لاین یا همان پمپ هوایی زوم لاین، در جهان می باشد.  پمپ های بتن هوایی زوم لاین که از لحاظ طول دکل زوم لاین، پیتیو بزرگ فابریک زوم لاین یا پیتیو کوچک فابریک زوم لاین،سیلندر فابریک 200 یا سیلندر فابریک 220، یا سیلندر فابریک 230 یا سیلندر فابریک 250، جک ایکس زوم لاین یا جک پروانه زوم لاین، کنترل بیسیم فابریک زوم لاین یا کنترل باسیم فابریک زوم لاین، کنترل فابریک یا کنترل تاوری،مجموعه عقب ساطوری زوم لاین یا مجموعه عقب راک زوم لاین یا مجموعه عقب اس زوم لاین، پمپ بتن تک 80 زوم لاین یا پمپ بتن دوقلو 80 زوم لاین یا پمپ بتن تک 107 زوم لاین یا پمپ بتن دو قلو 107 زوم لاین یا پمپ دو قلوی رینگی زوم لاین، پمپ طبقاتی زوم لاین، سیستم رادار، سیستم هیدرولیکی فابریک زوم لاین، شیر بلوک فابریک زوم لاین، زیر بندی فابریک زوم لاین، پمپ دکل زوم لاین کپسول ازت دار، پمپ دکل زوم لاین غیر کپسول ازت دار، قیمت پمپ دکل زوم لاین، مانور پمپ دکل زوم لاین در شهر یا در سوله یا در انبار یا در کوچه های تنگ

کمپانی بتن استار
Beton Star Company

محصولات پمپ دکل کمپانی بتن استار:

1/ پمپ بتن دکل BSS21.90-CP متری بتن استار  2/ پمپ بتن دکل BST20.90-4ZR متری بتن استار  3/ پمپ بتن دکل BST24.90-4ZR متری بتن استار  4/ پمپ بتن دکل BST30.90-4Z متری بتن استار  5/ پمپ بتن دکل BST31.14-5Z متری بتن استار  6/ پمپ بتن دکل BST40.14-5RZ متری بتن استار  7/ پمپ بتن دکل BST43.14-5RZ متری بتن استار  8/ پمپ بتن دکل BST52.14-6RZ متری بتن استار  9/ پمپ بتن دکل BST47.14-5RZ متری بتن استار  10/پمپ بتن دکل BST58.14-7RZ متری بتن استار 

مشخصات فنی پمپ های دکل بتن استار:

 پمپ های بتن هوایی بتن استار که از لحاظ طول دکل بتن استار، پیتیو بزرگ فابریک بتن استار یا پیتیو کوچک فابریک بتن استار،سیلندر فابریک 200 یا سیلندر فابریک 220، یا سیلندر فابریک 230 یا سیلندر فابریک 250، جک ایکس بتن استار یا جک پروانه بتن استار، کنترل بیسیم فابریک بتن استار یا کنترل باسیم فابریک بتن استار، کنترل فابریک یا کنترل تاوری،مجموعه عقب ساطوری بتن استار یا مجموعه عقب راک بتن استار یا مجموعه عقب اس بتن استار، پمپ بتن تک 80 بتن استار یا پمپ بتن دوقلو 80 بتن استار یا پمپ بتن تک 107 بتن استار یا پمپ بتن دو قلو 107 بتن استار یا پمپ دو قلوی رینگی بتن استار، پمپ طبقاتی بتن استار، سیستم رادار، سیستم هیدرولیکی فابریک بتن استار، شیر بلوک فابریک بتن استار، زیر بندی فابریک بتن استار، پمپ دکل بتن استار کپسول ازت دار، پمپ دکل بتن استار غیر کپسول ازت دا

 کمپانی توماس آمریک

Thomas American Company

محصولات پمپ دکل کمپانی توماس آمریکا:

1/ پمپ بتن دکل 32 مترِی توماس آمریکا  2/ پمپ بتن دکل 34 مترِی توماس آمریکا  3/ پمپ بتن دکل 36 مترِی توماس آمریکا 

مشخصات فنی پمپ های دکل توماس آمریکا :

کمپانی توماس آمریکا، تولید کننده ماشین های تریلی و یک بخش  پمپ بتن دکل یا همان پمپ هوایی، در جهان می باشد که از لحاظ رده بندی جای رتبه با کیفیت را در جهان دارد ولی بدلیل عدم تولید گسترده قابلیت رده بندی جهانی را ندارد. پمپ های بتن هوایی که از لحاظ طول دکل ، پیتیو بزرگ، سیلندر 230، جک ال ایکس، کنترل باسیم فابریک ، مجموعه عقب راک ، پمپ بتن دو قلو 107، سیستم هیدرولیکی توماس، شیر بلوک توماس، زیر بندی فابریک توماس، پمپ دکل توماس آمریکایی کپسول ازت دار، پمپ دکل توماس آمریکایی غیر کپسول ازت دار، قیمت پمپ دکل، مانور پمپ دکل در شهر یا در سوله یا در انبار یا در کوچه های تنگ 


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس ساغر گستر

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-خیابان ولنجک - کوچه 12 - پلاک 20 - واحد 1- کدپستي 1922341812

موبایل : 09128584584

تلفن : 021-22428676~8


اینستاگرام

کاتالوگشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128584584

تلفن : 021-22428676~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : -