پمپ بتن دکل شویینگ آمریکا

پمپ بتن هوایی 32 متری شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 32 متری شویینگ آمریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 24 متری شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 24 متری شویینگ آمریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 21 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 21 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 24 متری ایکس شویینگ آمریکایی مدل 1991

پمپ دکل 24 متری ایکس شویینگ آمریکایی مدل 1991

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 24 متری شویینگ آمریکایی

پمپ بتن دکل 24 متری شویینگ آمریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1990

پمپ دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1990

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 42 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی مدل 2003

پمپ دکل 42 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی مدل 2003

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی

پمپ بتن دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 39 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

پمپ بتن دکل 39 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1995

پمپ دکل 42 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1995

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن هوایی 28 متری پروانه شویینگ آمریکایی

پمپ بتن هوایی 28 متری پروانه شویینگ آمریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 28 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1991

پمپ دکل 28 متری پروانه شویینگ آمریکایی مدل 1991

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 32 متری شویینگ آمریکایی

پمپ بتن دکل 32 متری شویینگ آمریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ دکل 32 متری پروانه شویینگ اروپا مدل 1991

پمپ دکل 32 متری پروانه شویینگ اروپا مدل 1991

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پمپ بتن دکل 39 متری شویینگ آمریکایی

پمپ بتن دکل 39 متری شویینگ آمریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس ساغر گستر

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-خیابان ولنجک - کوچه 12 - پلاک 20 - واحد 1- کدپستي 1922341812

موبایل : 09128584584

تلفن : 021-22428676~8


اینستاگرام

کاتالوگ


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128584584

تلفن : 021-22428676~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : -